mainlogo mainlogo
Hamburger menu
X menubezarashoz
X menubezarashoz
X menubezarashoz
X menubezarashoz
Hamburger menu

Copyright

A weboldalt Lokay Éva tervezte, programozta és üzemelteti. A weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes tartalma, a weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb, a weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. Ezen jogok gyakorlására kizárólagosan Lokay Éva jogosult. Amennyiben Lokay Éva harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalmat tesz közzé, azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, és a weboldal tartalmának egyes részeit kizárólag saját használat céljára – üzleti célt még közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – saját számítógépére letölteni vagy kinyomtatni, azonban harmadik fél számára semmilyen formában sem teheti közzé vagy továbbíthatja.

A weboldalnak vagy részének felhasználása, illetve az egyéb ehhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja Lokay Éva. Ezek bármely felhasználása Lokay Éva előzetes kifejezett, írásbeli engedélyhez kötött. A weboldalról tartalmat írásbeli hozzájárulás esetén is csak kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehet átvenni. A weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan fel kell tüntetni és az eredeti információk nem módosíthatók. A felhasználó nem jogosult a weblap többszörözésére, ilyen módon további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel. Felhasználási engedély kérésére, vagy a weboldallal kapcsolatos egyéb kérdések feltevésére a web@vikingseeress.com emailen van lehetőség.

A felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak.

A weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maga után von. Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén Lokay Éva jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Lokay Éva fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, valamint nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető minden információ naprakész, továbbá nem vállalja a felelősséget az elírásokért.

Copyright Lokay 2018 - 2024