mainlogo mainlogo
Hamburger menu
X menubezarashoz
X menubezarashoz
X menubezarashoz
X menubezarashoz
Hamburger menu

Viking varázslatok

„Tiltott tudás” sorozat
Második könyv

Várható megjelenés: 2024. szeptember

Könyvborító Viking varazslatok

Hogyan kerülhetünk leginkább közel ahhoz a varázslatos világhoz, amelyben őseink, a nagyhatalmú és nagy tudású látó- és varázslóasszonyok éltek? Igazán meglátni és megérteni őket csak úgy tudjuk, ha alaposan körüljárjuk a hétköznapi praxist, azokat a „praktikákat”, amelyek átszőtték az életüket. De előtte érdemes egy pillantást vetni arra, hogyan, milyen módon éltek, gondolkodtak, érzékeltek, mit tartottak igaznak és valóságosnak. Ha a mai tudományos, vagy akár csak a hétköznapi világnézetünk és gondolkodásunk alapján vizsgálgatjuk őket, gyorsan tévútra tévedhetünk. Az ó-északi emberek természetfeletti lény-képzeteinek és lélek fogalmainak ismerete nélkül ugyanis nehéz lenne megérteni, mit jelenthetett a varázslat számukra.

illuminated initial

A második kötet első részében bemutatjuk, miért kérték az emberek a viking korban az isteni erők segítségét, és hogyan magyarázták azt a fizikai, mentális, testi és spirituális állapotot, és az azt alkotó folyamatokat, amelyekben éltek.

Például megismerjük az alakváltás tudományát, az őrző erőt (hamingja) és az előérzet képességét (fylgja).

Ezután egy pillantást vetünk a holtak óskandináv birodalmára, ahol találkozunk olyan lényekkel is, amelyeket ma élőhalottnak nevezünk. A könyv egyik központi témája a különféle természetfeletti entitások, például a trollok felfedezése.
Akkoriban azt hitték, hogy ezek a gyakran rosszindulatú lényekként ábrázolt lények az emberek mellett lakják a világot. Megvizsgáljuk jellegzetességeiket, eredetüket, folklórban betöltött szerepüket, valamint reprezentációikat a kortárs médiában és irodalomban.

Ezen túlmenően a könyv a túlvilágra vonatkozó skandináv hiedelmeket is kutatja, összpontosítva Helre, a halottak birodalmára. Megbeszéljük, hogyan tekintettek az ókori skandináv emberek a halálra és a túlvilágra vezető útra.
Az absztrakt fogalmakon túllépve a narratíva konkrét példákat és történeteket jelenít meg a skandináv mitológiából és folklórból. Ezek a szüvegek nemcsak a skandináv hiedelmekbe nyújtanak betekintést, hanem bepillantást engednek abba a kulturális és társadalmi kontextusba is, amelyben megjelentek.

gold basket earring

Ezzel a háttéranyaggal felfegyverkezve áttérünk az ősi skandináv varázslók mágikus technikáira és gyakorlataira.
Magyarázatokat adunk a Seiðr-ről, a skandináv mágia sámánizmushoz kapcsolódó formájáról, valamint más mágikus technikákról, mint az illúzió, a verbális varázslatok (Galdr) és a rúnamágia.
Alapos elemzéssel betekintést nyújtunk ezeknek a technikáknak a használatába, hatásaikba és jelentőségükbe a skandináv társadalomban.

A könyv utolsó részében különféle mágikus eszközöket mutatunk be, köztük amuletteket, talizmánokat, botokat és pálcákat. Eredetükről, szimbolikájukról és a mágikus rituálékban betöltött szerepükről beszélünk, régészeti leletekre és történelmi beszámolókra támaszkodva, hogy átfogó képet adjunk a skandináv kultúrában betöltött jelentőségükről.

Ebstorfer map

Különös világ volt az övék – sokszor ijesztő, kegyetlen, máskor tragikus, néha a humor is felcsillan benne. Az viszont bizonyos, hogy a később tiltottá váló tudás még a hétköznapok természetes részét képezte. Tisztelet és megbecsülés övezte azokat az asszonyokat, akik képességeikkel segítették az embereket, de félelem követte azokat, akik ezt ártásra, mások legyőzésére használták.

Copyright Lokay 2018 - 2024